บริษัท บี.กริม เสนา โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท บี.กริม เสนา โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กำลังการผลิตไฟฟ้า 46.5 เมกะวัตต์
ผู้รับเหมา (EPC) Juwi Renewable, Energies Thai Co., Ltd
ทำเลที่ตั้ง นครปฐม, สระบุรี