ติดต่อนักวิเคราะห์

ลำดับ บริษัท ชื่อ อีเมล์
1 บล. เอเชีย พลัส จำกัด นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์   nalinrat@asiaplus.co.th
2 บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด เบญจพล สุทธิ์วนิช   benjaphol.su@asiawealth.co.th
3 บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กิจพัฒน วงษ์เมตตา   kijapat.won@bualuang.co.th
4 บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ศรชัย พิทยาพฤกษ์   sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com
5 บล. พาย จำกัด (มหาชน) Sachin M.Krishna   sachin.kr@pi.financial
6 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ปวรมน วรรณเตมีย์   paworamon.suvarnatemee@credit-suisse.com
7 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดุลเดช บิค   duladethb@th.dbs.com
8 บล.ทิสโก้ จำกัด วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล   wattanap@tisco.co.th
9 บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สุวัฒน์ สินสาฎก   suwat.sin@fssia.com
10 บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Sumedh Samant   sumedh.y.samant@jpmorgan.com
11 บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณัชพล โรจนโรวรรณ   natchaphon.r@kasikornsecurities.com
12 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เวทิต ตั้งจินดากุล   wetidt@kgi.co.th
13 บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ณภัทร จันทรเสรีกุล   naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
14 บล. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พูนพัทธ์ ไชยคำหาญ   poonpat.c@ktbst.co.th
15 บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด Kaushal Ladha   kaushal.ladha@macquarie.com
16 บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณัฐกร ศรีภูไฟ   nathakorn.sr@lhsec.co.th
17 บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์   sirichai@phatrasecurities.com
18 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย   danait@phillip.co.th
19 บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด ชัยพัชร ธนวัฒโน   chaipat.thanawattano@scb.co.th
20 บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) ณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์    nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
21 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Bob Setiadi   bob.setiadi@ubs.com
22 บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด อาศิส ภมรานนท์   arsit@uobkayhian.co.th
23 บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์   theethanat.j@yuanta.co.th