เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2565

ขนาดไฟล์: 3.26 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ขนาดไฟล์: 14 B

ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2564

ขนาดไฟล์: 4.17 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2564

ขนาดไฟล์: 4.31 B

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์: 4.02 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์: 4.24 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์: 4.56 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขนาดไฟล์: 0 B

ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2563

ขนาดไฟล์: 5.64 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์: 3.6 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

Investor Presentation ตุลาคม 2563

ขนาดไฟล์: 4.14 B

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์: 2.85 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์: 4.6 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

Investor Presentation มีนาคม 2563

ขนาดไฟล์: 4.55 B

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2562

ขนาดไฟล์: 3.42 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์: 4.84 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์: 4.57 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์: 4.25 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

Annual General Meeting 2019

ขนาดไฟล์: 3.76 B

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 0 B

ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2561

ขนาดไฟล์: 3.54 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์: 3.39 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์: 2.77 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 3.05 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 2.4 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560

ขนาดไฟล์: 2.99 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 3.26 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 3.26 B

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 4.24 B

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 4.24 B

ดาวน์โหลด