ปฏิทินนักลงทุน

27 พ.ค. 2565
รายละเอียด : Q1'2022 Opportunity Day @13.15
16 มี.ค. 2565
รายละเอียด : Q4'2021 Opportunity Day @14.15
01 ธ.ค. 2564
รายละเอียด : Q3'2021 Opportunity Day @15.15
01 ก.ย. 2564
รายละเอียด : Q2'2021 Opportunity Day @13.15
24 ส.ค. 2564
รายละเอียด : Q2'2021 Analyst Meeting @10.00 via Microsoft Teams
22 ก.ค. 2564
รายละเอียด : BGRIM at Finansia Syrus Conference "A Big Step Forward" @ Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
22 มิ.ย. 2564
รายละเอียด : Q1'2021 Opportunity Day @9.15
20 พ.ค. 2564
รายละเอียด : Q1'2021 Analyst Meeting @15.00 via Microsoft Teams
22 เม.ย. 2564
รายละเอียด : Annual General Meeting 2021 @ 10.00 / via Electronic Media (E-AGM)