โครงการภายในประเทศ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อู่ตะเภา) จำกัด

ประเภทโรงงาน: ไฮบริด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บี.กริม เสนา โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าขยะ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บ่อทอง วินด์ ฟาร์ม จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โครงการระหว่างประเทศ

บริษัท เซน้ำน้อย และ เซกะตำ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ปอยเปต) จำกัด

ประเภทโรงงาน: ระบบสายส่งไฟฟ้า

บริษัท น้ำแจ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phu Yen TTP Joint Stock Company

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จำกัด

ประเภทโรงงาน: ไฟฟ้าสำรองสำหรับธุรกิจซื้อขาย

บริษัท ทัดซะกอย ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท น้ำคาว ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • เปิดดำเนินการแล้ว
 • อยู่ในระหว่างการพัฒนา
 • Co-Generation
  2,144 MW /

  980 MW

 • Solar

  681 MW

 • Hydro
  35 MW /

  98 MW

 • Wind

  16 MW

 • Hybrid

  95 MW

 • Backup for Power Trading

  13 MW

 • Waste to Energy
  5 MW
 • Total Capacity
  2,894 MW /

  3,502 * MW


  (Within 2025)

 • In Operation In Development