เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 01/07/2565 16:38

BGRIM

36.00 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+1.00 (2.86%)

วันก่อนหน้า

35.00

ราคาเปิด

35.50

สูง

36.25

ต่ำ

35.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,039,790

Value('000 Baht)

611,327,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

35.25 - 36.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

29.75 - 46.50