ปฏิทินนักลงทุน

25 พ.ค. 2561
รายละเอียด : Q1'2018 Analyst Presentation @ 14.00hrs / The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
06 เม.ย. 2561
รายละเอียด : Annual General Meeting 2018 @ 10.00 / The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel
13 มี.ค. 2561
รายละเอียด : Detail : Q4'2017 Opportunity Day @ SET
09 มี.ค. 2561
รายละเอียด : Detail : Q4'2017 Analyst Presentation @ 14.00hrs / The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
07 มี.ค. 2561
รายละเอียด : BGRIM at CGS-CIMB Thailand Corporate Day @ Anantara Siam Hotel
05 ก.พ. 2561
รายละเอียด : BGRIM at Maybank Kim Eng Thailand Corporate Day @ Malaysia
06 ธ.ค. 2560
รายละเอียด : BGRIM at Thai Corporate Day @ Hongkong
29 พ.ย. 2560
รายละเอียด : Q3'2017 Opportunity Day @ SET
28 พ.ย. 2560
รายละเอียด : Q3'2017 Analyst Presentation @ Plaza Athenee Hotel