บริษัท น้ำแจ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท น้ำแจ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
กำลังการผลิตไฟฟ้า 15 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง เขตพิเศษไชยสมบูรณ์