บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 103 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ 50 ตัน/ชั่วโมง
ผู้รับเหมา (EPC) Imatran Voima Oy (Fortum Group), Sri U-Thong Co., Ltd.
ทำเลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

* กำลังการผลิตติดตั้งเดิม 103 เมกะวัตต์ จะเป็น 140 เมกะวัตต์ ภายใต้เกณฑ์การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม หลังจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปัจจุบันกับ กฟผ. สิ้นสุดลง