บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 171 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง
ผู้รับเหมา (EPC) Alstom Power, Pöyry Energy
ทำเลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)

* กำลังการผลิตติดตั้งเดิม 171 เมกะวัตต์ จะเป็น 140 เมกะวัตต์ ภายใต้เกณฑ์การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม หลังจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปัจจุบันกับ กฟผ. สิ้นสุดลง