๑๓ ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)