ข่าวสาร

21 ม.ค. 2554

บี.กริม ลงทุน 7.5 พันล้าน ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีมากว่า 133 ปี บี.กริมได้ดำเนินธุรกิจในหลายแขนง ได้แก่ พลังงาน, เครื่องปรับอากาศ, สุขภาพ, ไลฟ์สไตล์, อสังหาริมทรัพย์ และคมนาคม

ทุกวันนี้ความต้องการทางด้านพลังงานของประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้บี.กริมเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจพลังงาน ในปี 2553 บี.กริมประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย 2 แห่ง และในประเทศเวียดนาม 1 แห่ง นอกจากนั้นยังมีอีก 4 โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในอีก 4 ปีข้างหน้า และอีก 5 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้อมก่อสร้าง และอีก 4 โครงการที่อยู่ในระหว่างการตรวจเช็คระบบท่อส่งก๊าซ ดังที่กล่าวข้างต้น เห็นได้ชัดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าจากเดิม 350 เมกะวัตต์เป็น 2000 เมกะวัตต์ภายในปี 2562

มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ คนไทยจะได้ประโยชน์จากธุรกิจของบี.กริม และได้ใช้ไฟฟ้าที่เสถียรและเพียงพอต่อธุรกิจและชีวิตประจำวัน บี.กริมใช้เทคโนโลยีคุณภาพระดับโลกเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทุกคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด เมื่ออมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 เปิดดำเนินการ เราจะมีกำลังผลิต 480 เมกะวัตต์เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้ากว่า 100 รายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร"