ข่าวสาร

12 ธ.ค. 2555

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัลสถานประกอบที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น

นายดอน ทยาทาน และนายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา ผู้บริหารบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2554 (EIA Monitoring Award 2011) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการที่ได้รับรางวัลได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์ ทั้ง 2 โรงผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 300 โรงงาน