ข่าวสาร

27 ก.ย. 2556

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ABPIF เข้าตลาดหลักทรัพย์วันแรก

มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ารายแรกในไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย