ข่าวสาร

28 มี.ค. 2557

พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 และ 5

มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม วางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 และ 5 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง