ข่าวสาร

15 ก.ค. 2558

บี.กริม ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน – ไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษา โครงการ “เยอรมัน – ไทย

นายดอน ทยาทาน กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอมตะนคร พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน – ไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร โครงการ German – Thai Dual Excellence Education: GTDEE ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี