ข่าวสาร

17 พ.ย. 2558

บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ สนับสนุนรถการแพทย์ฉุกเฉิน “กู้ชีพ กู้ภัย” ให้กับ เทศบาลตำบลบางหลวง

นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด มอบรถการแพทย์ฉุกเฉิน “กู้ชีพ กู้ภัย” พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับเทศบาลตำบลบางหลวง นครปฐม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและประสบอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ต่างๆ