ข่าวสาร

23 พ.ย. 2558

ธนาคารกสิกรไทย และ ซีไอเอ็มบีไทย สนับสนุนสินเชื่อ “บี.กริม – เสนา” สร้างโซล่าฟาร์ม 2,900 ล้านบาท

ดร.สุรชัย สายบัว กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ลงนามร่วมกับ นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ นายพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยในความร่วมมือด้านการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวงเงินสนับสนุนสินเชื่อ 2,900 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการโซล่าฟาร์มในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 46.5 เมกะวัตต์ ตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล