ข่าวสาร

17 ก.พ. 2565

บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือ INNIO พัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงไฟฟ้า

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท INNIO ผู้นำด้านก๊าซทดแทนและไฮโดรเจนสำหรับการผลิตไฟฟ้า ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเครือข่ายโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการนำเชื้อเพลิงแห่งอนาคตมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น การใช้ไฮโดรเจนหรือเทคโนโลยีสะอาด โดยความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมถึงการร่วมพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หรือ ก๊าซธรรมชาติจากในประเทศ และความเป็นไปได้อื่นๆ สำหรับโครงการในอนาคตที่สามารถขยายไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)