ข่าวสาร

15 มี.ค. 2565

บี.กริม เพาเวอร์ ลงนามสัญญากับ พีทีที แอลเอ็นจี เตรียมพร้อมนำเข้า LNG รายแรกของไทย

บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100% ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงนามสัญญาการใช้ความสามารถการให้บริการสถานี (Terminal Use Agreement - TUA) เพื่อเก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ถือว่าเป็นบริษัทเอกชนที่มีความพร้อมสามารถนำเข้า LNG เป็นรายแรกของประเทศไทย