ข่าวสาร

22 ก.พ. 2565

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง มุ่งสร้างพลังงานสะอาด พร้อมก้าวสู่ Digital Transformation

นายดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (Digital Transformation) พร้อมสร้างความมั่งคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน