ข่าวสาร

02 ก.พ. 2565

บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2022 คว้ารางวัล “Industry Mover” องค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน “The S&P Global Sustainability Yearbook 2022” และได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ในปีที่ผ่านมา

The Sustainability Yearbook เป็นรายงานการจัดอันดับซึ่งสะท้อนความยั่งยืนองค์กร ตามลำดับคะแนน S&P Global ESG Scores ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประจำปี โดยบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรม (ภายใน 15% แรก) และต้องมีคะแนนห่างจากบริษัทที่ทำคะแนนได้สูงสุดในอุตสาหกรรมไม่เกิน 30% ซึ่งในปีนี้มีเพียง 716 บริษัทที่ถูกจัดให้เป็นสมาชิก Yearbook Member จากกว่า 7,500 บริษัทที่ได้รับการประเมิน