ข่าวสาร

08 พ.ย. 2564

บี.กริม เพาเวอร์ เข้าลงทุน reNIKOLA ในมาเลเซีย ขยายพอร์ตพลังงานทดแทน

B.Grimm Power Malaysia Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ reNIKOLA Sdn. Bhd. และ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. จำนวน 285,216,652 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ซึ่งการทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ B.Grimm Malaysia มีสิทธิ์เข้าลงทุนทางตรงใน RE Gebeng BKH Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 375 MWdc ที่สัดส่วนร้อยละ 3.5 ภายใต้มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 367 ล้านมาเลเซียริงกิต หรือ ประมาณ 2.8 พันล้านบาท