ข่าวสาร

14 ก.ค. 2564

วางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี มีกำลังการผลิตรวม 290 เมกะวัตต์ เพื่อเดินหน้าจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งจำหน่ายพลังงานความร้อนโดยตรงให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC