ข่าวสาร

18 มิ.ย. 2564

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10 โครงการ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาความร่วมมือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 10 โครงการ ร่วมกับ มร.ธอร์บยอร์น ฟอร์ส รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อินดัสเทรียล แอปพลิเคชัน ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ และ มร.มาร์คุส ลอเรนซีนี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ทั้งในเรื่องความพร้อมในการจัดจำหน่าย (Availability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) แล้วยังจะมีการนำระบบดิจิทัล (Digitalisation) มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหาร การผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการซ่อมบำรุงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตในอนาคต