ข่าวสาร

19 ก.พ. 2564

วางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 รองรับการขยายตัวลูกค้าอุตสาหกรรม และการเติบโตของ EEC

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายใต้รูปแบบโรงไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Small Power Producer หรือ SPP) เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำที่มีเสถียรภาพสูงอย่างต่อเนื่อง บี.กริม เพาเวอร์ จึงดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่มีกำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2565 ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนี้เพื่อทดแทนโครงการเดิมที่มีขนาดกำลังการผลิต 103 เมกะวัตต์ และกำลังจะหมดอายุสัญญาลง ซึ่งเป็นการสร้างเพื่อทดแทนโครงการเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และคาดว่าจะลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้ถึงร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับโครงการเดิมที่กำลังจะหมดอายุสัญญาลง