ข่าวสาร

13 ม.ค. 2564

บี.กริม ผนึกกำลัง ยูนิเวนเจอร์ มุ่งลงทุนธุรกิจพลังงานหลากหลายรูปแบบ ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์

บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เข้าลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี (UVBGP) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV) มีเป้าหมายเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมโครงการพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยนํ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โรงไฟฟ้าชีวะมวล บริการ Energy Solution และโครงการสมาร์ทกริด โดยตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี