ข่าวสาร

09 ต.ค. 2563

เงินกู้สีเขียวรายแรกในภูมิภาคที่รับรองโดย Climate Bonds Initiative

บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัท TTVN ลงนามเงินกู้สีเขียวร่วมกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) มูลค่า 5.67 พันล้านบาท เพื่่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 257 เมกะวัตต์ ในจังหวัดฟูเอี้ยน ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเป็นการออกเงินกู้สีเขียวครั้งแรกในภูมิภาคที่ได้รับการรับรองจาก Climate Bonds Initiative ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ