ข่าวสาร

09 ต.ค. 2563

บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุน 40,000 ล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 7 โครงการ

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ฉลองความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมจำนวน 7 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด 40,000 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารออมสิน และร่วมมือกับ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ประเทศไทย และ บริษัท โตชิบา แพลนท์ ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแนวหน้าของโลก ซึ่งโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 7 โครงการ ถ้าแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 980 เมกะวัตต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในรูปแบบพลังงานและไอน้ำที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง เพื่อที่จะส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน