ข่าวสาร

20 ม.ค. 2563

บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' และ Energy China ลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พัฒนาโครงการโซล่าร์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ร่วมลงนามกับ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และ Mr. Wang Xinping ประธานกรรมการ China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Engineering Co., Ltd. เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ณ เขื่อนสิรินธรของกฟผ.