ข่าวสาร

11 ธ.ค. 2562

บี.กริม เพาเวอร์ รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาจากเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารและการนำเสนอ