ข่าวสาร

26 พ.ย. 2562

บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ หุ้นยั่งยืน THSI 2019

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ซึ่งในปีนี้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท และยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท