ข่าวสาร

26 พ.ย. 2562

พิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแจ 1 ไฮโดร เพาเวอร์ ใน สปป. ลาว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแจ 1 โดยมี ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม ท่านตุลาไซ วอละจิด ประธานบริษัท ดาวสวรรค์ และคณะผู้บริหารคอยให้การต้อนรับ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ท่านสีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว นายแดง ปะทุมทอง รองเจ้าแขวงไชยสมบูรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วม พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งของลาวและไทยเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมาก