ข่าวสาร

07 ก.ย. 2562

พิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน โครงการ Dau Tieng Tay Ninh

มร. หว๋อ วัน เทื่อง Head of Propaganda and Training Commission และ มร. เหงียน วัน บิง Head of Economic Commission, สมาชิกระดับสูงของ Vietnamese Politburo, พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 420 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ ณ เมือง Tay Ninh ประเทศเวียดนาม และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) แล้วเมื่อวันที่ 3 และ 13 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ ด้วยสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 9.35 เซ็นต์ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงเป็นระยะเวลา 20 ปี