ข่าวสาร

4 กันยายน 2562

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ได้รับ 3 รางวัลจากงานประกาศรางวัล The Asian Power Awards 2019

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ Mr. Daniel Wiedmer และ Mr. Shuji Hashizume จาก Asian Development Bank (ADB) รับ 3 รางวัล ได้แก่รางวัล CEO of the Year, Solar Power of the Year in Vietnam, และ Solar Power of the Year in Thailand จากงานประกาศรางวัล The Asian Power Awards 2019 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กัวลาลัมเปอร์