ข่าวสาร

24 ก.ค. 2562

บี.กริม เพาเวอร์ ผลงานเด่นคว้าหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดย BGRIM ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance - ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resource) ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 771 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน