ข่าวสาร

24 มิ.ย. 2562

บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' ได้รับรางวัล Green Financing of the Year จากงานประกาศรางวัล The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัล Green Financing of the Year in Thailand สำหรับความสำเร็จในการการออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ มูลค่า 5 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้รายแรกของประเทศไทยที่รับรองโดย Climate Bonds Initiative จากงานประกาศรางวัล The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นนำของเอเชีย ณ โรงแรม Four Seasons ประเทศสิงคโปร์