ข่าวสาร

04 เม.ย. 2562

บี.กริม เพาเวอร์ เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ KEPCO ประเทศเกาหลีใต้

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี Mr. Hahm Ki Hwang, EVP Chief Global Business Officer และคณะผู้บริหารระดับสูง มาให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อดูความพร้อมของระบบการกักเก็บและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System - ESS) และระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid System) สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)