ข่าวสาร

21 ก.พ. 2562

BGRIM รับรางวัล Most Innovative Deal จากสมาคมตราสารหนี้ไทย

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัล "Most Innovative Deal of the Year" จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จากการออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของหุ้นกู้กรีนบอนด์ที่ผ่านการรับรองจาก Climate Bonds Initiative