ข่าวสาร

11 ธ.ค. 2561

กรีนบอนด์รายแรกของประเทศไทยที่รับรองโดย Climate Bonds Initiative

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ร่วมลงนามสัญญาและแถลงข่าวความสำเร็จในการออก 'กรีนบอนด์' มูลค่า 5 พันล้านบาท หุ้นกู้รายแรกของประเทศไทยที่รับรองโดย Climate Bonds Initiative ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย และมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน