ข่าวสาร

24 ส.ค. 2561

พิธีลงนามความร่วมมือในการร่วมพัฒนาพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

ดร.ฮาราล์ด ลิงค์ ประธานบริษัท บี.กริม และคณะกรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Wang Jianping ประธานฯ ผู้บริหารสูงสุด China Energy Engineering Corporation - Energy China บรรษัทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งได้ร่วมการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงค์ความร่วมมือการพัฒนาโครงการพลังงานที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันระหว่าง บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ และ Energy China