ข่าวสาร

25 ก.ค. 2561

บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG 100

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2561