ข่าวสาร

30 ก.ค. 2560

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซน้ำน้อย 2 และเซกะตำ 1 เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซน้ำน้อย 2 และเซกะตำ 1 ของบริษัทเซน้ำน้อย และ เซกะตำ ไฮโดรเพาเวอร์ (“XXHP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าลาวในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ XXHP ทั้ง 2 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 20.1 เมกะวัตต์ ซึ่งแต่ละโรงมีกำลังการผลิต ได้แก่ เซน้ำน้อย 2 (6.7 เมกะวัตต์) และเซกะตำ 1 (13.4 เมกะวัตต์) ใช้งบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงการเป็นจำนวนเงิน 1,750 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนการก่อสร้างก็อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าลาวตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี