ข่าวสาร

09 พ.ค. 2560

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2 อย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ บี.กริม เพาเวอร์ ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ