โครงการในต่างประเทศ

เปิดดำเนินการแล้ว

บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จำกัด

ประเภทโรงงาน : ไฟฟ้าสำรองสำหรับธุรกิจซื้อขาย

Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phu Yen TTP Joint Stock Company

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ในระหว่างการพัฒนา
  • เปิดดำเนินการแล้ว
  • อยู่ในระหว่างการพัฒนา