โครงการในต่างประเทศ

เปิดดำเนินการแล้ว

บริษัท เซน้ำน้อย และ เซกะตำ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท น้ำแจ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
อยู่ในระหว่างการพัฒนา

บริษัท ทัดซะกอย ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท น้ำคาว ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
  • เปิดดำเนินการแล้ว
  • อยู่ในระหว่างการพัฒนา