โครงการในต่างประเทศ

เปิดดำเนินการแล้ว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ปอยเปต) จำกัด

ประเภทโรงงาน : ระบบสายส่งไฟฟ้า

บริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ในระหว่างการพัฒนา
  • เปิดดำเนินการแล้ว
  • อยู่ในระหว่างการพัฒนา