บริษัท น้ำคาว ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

บริษัท น้ำคาว ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

โครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
กำลังการผลิตไฟฟ้า 68 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง แขวงเชียงขวาง