บริษัท เซน้ำน้อย และ เซกะตำ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท เซน้ำน้อย และ เซกะตำ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
กำลังการผลิตไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง แขวงจำปาศักดิ์