บริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กำลังการผลิตไฟฟ้า 39 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง จังหวัดบันทายมีชัย